Privacybeleid

Lees in ons privacybeleid hoe wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van alle bezoekers van onze website https://nl.hudsonreed.com. In dit privacybeleid leggen wij de volgende punten uit:

 • (a) Het verzamelen van uw persoonsgegevens;
 • (b) De doeleinden voor gegevensverzameling;
 • (c) De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • (d) Eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens;
 • (e) Hoe beschermen wij de door u verstrekte persoonsgegevens;

Door het registreren als gebruiker van de diensten die door ons op deze website worden aangeboden en / of door het algemeen gebruik van deze website, stemt u in en gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacybeleid.

De website en haar webpagina's worden beheerd door Limitless Digital Group Limited (Limitless Digital Group - handelend onder Hudson Reed), een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales. Onze maatschappelijke zetel is: Dawson Court, Billington Road Industrial Estate, Burnley, Lancashire, BB11 5UB. Ons bedrijfsregistratienummer is; 03955231. Ons BTW-registratienummer is GB 2481604.10.

Limitless Digital Group en de verschillende merken die tot de Limitless Digital Group behoren, worden in dit beleid gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons" of "onze". Een lijst met de verschillende merken die tot de Limitless Digital Group behoren, is te vinden op; http://www.limitlessdigital.com/. Limitless Digital Group is een geregistreerde gegevensbeheerder bij het Britse ICO ( Information Commissioner’s Office) onder registratienummer Z1205869.

Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor zowel het beheer en de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens. Details van de kennisgeving van Limitless Digital Group aan de toezichthouder voor gegevensbescherming zijn te vinden in het openbare datacontrollers register van ICO www.ico.org.uk.

Ten behoeve van dit beleid, verwijzen we naar elke gebruiker van onze website en / of een klant van onze producten en diensten als "u" of "uw".

1. Het verzamelen van uw persoonsgegevens;

1.1 Wij verzamelen uw persoonsgegevens indien u:

 • (a) Een account aanmaakt op onze website;
 • (b) Een aankoop of betalingen maakt voor een van onze producten of diensten (producten)
 • (c) Contact met ons opneemt via onze website
 • (d) Contact met ons opneemt per brief, e-mail of telefoon;
 • (e) Materiaal dat u naar ons toestuurt of op onze website plaatst;
 • (f) Materiaal dat u via onze sociale mediapagina's sites plaatst zoals bijv. Facebook en Twitter;
 • (g) Klantenbeoordelingen en enquêtes invult;
 • (h) Wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrieven;
 • (i) Deelneemt aan een competitie via onze website;

1.2 De persoonsgegevens die op de bovenstaande manier worden verzameld kan onder meer het volgende omvatten:

 • (a) volledige naam;
 • (b) postadres;
 • (c) e-mailadres;
 • (d) telefoonnummer;
 • (e) betalingsgegevens;
 • (f) gebruikersaccountgegevens.

1.3 Er kunnen zich gevallen voordoen waarin u ons informatie verstrekt die is geclassificeerd als "speciale categorieën van persoonsgegevens" (een voorbeeld hiervan is de plaats waar u ons speciale instructies geeft met betrekking tot de levering van uw product omdat u een handicap heeft). We zullen dergelijke gegevens alleen verwerken met het oog op het leveren van de Producten (bijvoorbeeld het uitvoeren van de levering) en in overeenstemming met de vereisten van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR). U kunt kiezen of u ons speciale categorieën omtrent persoonsgegevens wilt verstrekken.

1.4 Indien u ons tijdens het bestellen van een product informatie verstrekt over een andere persoon, dan bevestigt u dat deze persoon u heeft benoemd om voor hem/haar te handelen en heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

1.5 We kunnen de communicatie met u (zoals telefoongesprekken en e-mails) controleren en opnemen om klantenservicenormen te handhaven en om personeelstraining en fraudepreventie / compliance-activiteiten bij te staan.

1.6 Indien u materiaal op onze sociale mediapagina's post, zal dergelijk materiaal ook onderworpen zijn aan het beleid dat door dergelijke sites wordt beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over dit beleid en dat u zich eerst vertrouwd moet maken met de inhoud van deze beleidsregels voordat u deze plaatst.

2. De doeleinden voor gegevensverzameling

2.1 We verzamelen persoonsgegevens zodat we:

 • (a) U op onze website kunnen registreren en om elk account dat u bij ons heeft aangemaakt te beheren;
 • (b) Onze websitediensten kunnen beheren;
 • (c) Onze overeenkomst met u nakomen met betrekking tot alle producten die u koopt en om uw aankopen te verwerken en betaling te verkrijgen;
 • (d) U op de hoogte kunnen brengen van belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen op de website of onze producten;
 • (e) Uw profiel en koopvoorkeuren kunnen analyseren (bijv. markt-, klant- en productanalyse) om ons in staat te stellen om:
  • (i) u een gepersonaliseerde browserervaring te beiden bij het gebruik van onze website;
  • (ii) de producten die we aanbieden te beoordelen, ontwikkelen en verbeteren en om ons in staat te stellen u en andere klanten relevante informatie te bieden via ons marketingprogramma (‘s);
 • (f) Onderzoek, statistische analyse en gedragsanalyse kunnen uitvoeren;
 • (g) Kunnen reageren op vragen, verzoek van terugbetaling met betrekking tot uw bestelling;
 • (h) Uw deelname aan competities/wedstrijden kunnen beheren.
 • (i) De manier waarop we u op de hoogte houden van producten waarvan we denken dat ze u zullen interesseren kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld; Bij aankoop van een product uit een bepaalde serie, kunnen we u gerelateerd product tegen een gereduceerde prijs aanbieden;
 • (j) beveiligingscontroles kunnen uitvoeren zowel als de preventie en detectie van fraude.

2.2 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in de omstandigheden zoals beschreven in paragraaf 2.1 waar dit wettelijk is toegestaan en :

 • (a) Indien we uw gegevens nodig hebben om contact met u op te nemen;
 • (b) Indien we uw persoonsgegevens moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen;
 • (c) Indien u ons uw toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken (als toestemming nodig is, zullen wij dit apart van u vragen);
 • (d) Indien het redelijkerwijs noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen bij de uitvoering van ons contract met u;
 • (e) Indien we uw persoonsgegevens moeten gebruiken om het rechtmatige belang van de verbetering van de Website te beschermen ten behoeve van u en andere klanten aan wie wij onze producten leveren.

Marketing

2.3 We sturen u graag informatie per post, e-mail, telefoon (inclusief geautomatiseerde oproepen), sms-berichten en overige over onze producten en diensten, wedstrijden en speciale aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn.

2.4 We sturen u alleen marketingberichten wanneer u het relevante toestemmingsvak aanvinkt tijdens het verstrekken van uw persoonlijke gegevens. Als u toestemming heeft gegeven om dergelijke marketing van ons te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. Raadpleeg paragraaf 4 van dit beleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden zodat van onze mailinglijst(en) wordt verwijderd.

Betalingsgegevens

2.5 Wanneer u een product bestelt worden de door u verstrekte betalingsgegevens niet bewaard of opgeslagen. Alle betalingsgegevens die u verstrekt, worden bewaard door de betreffende externe betalingsprovider (bijvoorbeeld PayPal of Worldpay).

3. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derde partijen (welke deze informatie kunnen gebruiken voor dezelfde doeleinden zoals uitgelegd in paragraaf 2) :

 • (a) Aan andere ondernemingen binnen de Limitless Digital Group (maar alleen als ze deel uitmaken van de EEA);
 • (b) Aan medewerkers en gemachtigden van Limitless Digital Group en andere derde partijen, van wie sommigen zich buiten de EEA bevinden om accounts te beheren en producten die Limitless Digital Group u nu of in de toekomst heeft verstrekt;
 • (c) Aan derden die ons technische ondersteuning bieden die ons in staat stelt om accounts en alle aan u geleverde producten te beheren. Voorbeelden zijn onze webhostingsproviders, onze ERP-providers, onze eCommerce-platform aanbieders, onze SAAS aanbieders, onze betalingsverwerkers en betalingsdienstaanbieders;
 • (d) Aan onze externe logistieke aanbieders en bezorgdiensten die namens u producten aan u leveren;
 • (e) Aan gemachtigden die (namens ons) uw gegevens profileren zodat we de producten die wij aanbieden kunnen afstemmen op uw specifieke behoeften;
 • (f) Aan iedereen aan wie wij onze rechten en plichten overdragen in overeenstemming met onze overeenkomst met u om uw producten te leveren;
 • (g) Als we op grond van de wet daartoe verplicht zijn of als de wet ons daartoe in staat stelt.

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

3.3 Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen en/of verkopen aan derden voor marketingdoeleinden.

4. Hoe kan ik mijn naam laten verwijderen uit de Hudson Reed mailinglijst (en)?

4.1 Als u heeft gekozen voor plaatsing op onze mailinglijst (en) , maar u wenst onze nieuwsbrief of andere promotionele communicatie niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden / uitschrijven. U kunt dit doen door de instructies te volgen die in elke communicatie zijn opgenomen. U kunt zich ook afmelden door;

 • (a) Te schrijven naar onze Gegevensbescherming functionaris o.v.v. "beveiliging en privacy aanvraag". Het postadres is: Limitless Digital Group Limited handelsnaam als Hudson Reed, Unit 1 & 2 Dawson Court, Billington Road Industrial Estate,Burnley, Lancashire, BB11 5UB
 • (b) Door telefonisch contact op te nemen met onze afdeling klantenservice via 010 – 713 1828 (NL) / 02 – 400 62 28 (BE)
 • (c) U kunt ons ook een e-mail sturen dpo@hudsonreed.com

4.2 Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat u nog steeds berichten van ons ontvangt totdat we een redelijke mogelijkheid hebben gehad om uw verzoek te verwerken.

5. Toestemming

5.1 In gevallen waar we uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken, vragen wij u om een vakje aan te vinken op een relevante formulier of de webpagina waarvoor toestemming is vereist. Door deze vakjes aan te vinken, verklaart u dat u geïnformeerd bent waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe deze zullen worden gebruikt, hoe lang deze worden bewaard, wie er nog meer toegang toe zal hebben en wat uw rechten zijn als een betrokkene (dit wordt allemaal in dit beleid uitgelegd).

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

6.1 Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij beleid en zijn er procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens, dat persoonlijke gegevens op een veilige en verstandige manier worden verwerkt en opgeslagen - en - dat alle systemen die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens alle nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

6.2 Houd er rekening mee dat het internet geen veilig medium is en dat we de veiligheid van gegevens die u online verstrekt en vrijgeeft niet kunnen garanderen. U aanvaardt eigen veiligheidsrisico's van het verstrekken van informatie en het online handelen via internet en zal ons niet verantwoordelijk houden voor inbreuken op uw gegevensbeschermingsrecht die te wijten zijn aan de overdracht van uw persoonsgegevens via het internet.

7. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens;

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in paragraaf 2.1. Tenzij we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

8. Uw rechten;

8.1 U kunt uw rechten hieronder uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 15 van dit beleid of door ons te bellen op: 010 – 713 1828 (NL) / 02 – 400 62 28 (BE)

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;

8.2 U kunt op elk moment contact met ons opnemen om de persoonsgegevens die we over u hebben op te vragen, de reden hiervoor, wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens en waar we de persoonlijke gegevens opslaan. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij binnen een redelijke termijn antwoorden ( in elk geval niet langer dan 30 dagen vanaf de datum van uw aanvraag). Neem contact op met onze gegevensbescherming functionaris of stuur ons een email via dpo@hudsonreed.com

Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en bij te werken

8.3 lndien uw persoonsgegevens, onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en we zullen ervoor zorgen dat deze worden bijgewerkt. Als u zich zorgen maakt dat de persoonsgegevens die we over u hebben, mogelijk niet juist zijn en u kunt deze zelf niet zelf wijzigen zoals hieronder aangegeven, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming of stuur een e-mail naar dpo@hudsonreed.com

Het wissen van uw persoonsgegevens

8.4 Als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet langer moeten gebruiken of dat wij niet het recht hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken, dan kunt u ons vragen om de persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben te wissen. Wanneer we uw verzoek ontvangen, zullen we z.s.m bevestigen of de gegevens zijn verwijderd of we zullen u op de hoogte stellen waarom het niet kan worden verwijderd. Neem contact op met onze gegevensbescherming functionaris via dpo@hudsonreed.com

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

8.5 U heeft het recht om ene verzoek in te dienen dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek nemen we contact met u op om u te laten weten of we in staat zijn hieraan te voldoen of dat we legitieme redenen hebben om door te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, behouden we het recht om uw persoonsgegevens te houden om te voldoen aan uw andere rechten of onze wettelijke verplichtingen. Neem contact op met onze gegevensbescherming functionaris via dpo@hudsonreed.com om uw verzoek in te dienen.

Het recht om ons te vragen om te stoppen contact met u op te nemen d.m.v direct marketing

8.6 U heeft het recht om ons te verzoeken om te stoppen om contact met u op te nemen d.n.v direct marketing. Voor verdere informatie ga naar paragraaf 4 van dit beleid.

Het recht op dataportabiliteit

8.7 U heeft het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere beheerder. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij hier (indien dit haalbaar is) aan voldoen. Neem contact op met onze gegevensbescherming functionaris via dpo@hudsonreed.com

9. Cookies

Het gebruik van cookies

9.1 Op het internet ontstaan nieuwe technologieën die ons helpen om gebruikerservaringen op maat te leveren. In het bijzonder is er een technologie genaamd "cookies" die door ons kan worden gebruikt om u bijvoorbeeld toepasselijke informatie van onze website te bieden. In de meeste gevallen hebben we uw toestemming nodig om cookies op de website te gebruiken. Essentiële cookies zijn een uitzondering omdat deze nodig zijn om de door u bestelde producten te kunnen leveren.

9.2 Een cookie is een tekstbestand dat een website op uw computer (of een ander elektronisch apparaat) plaatst om het moment dat u de website bezoekt en deze cookies slaan informatie op over uw websitebezoek. De cookies stellen ons in staat om te begrijpen wie welke pagina's en advertenties op onze website heeft gezien, om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en om de populairste delen van onze website te bepalen. Niet-persoonlijke informatie zoals browsertype, besturingssysteem en domeinnamen kunnen worden verzameld tijdens een bezoek van de website en deze informatie kan ook door ons worden gebruikt om het aantal bezoekers van de website te meten. Tenzij u een bezwaar heeft ingediend bij het bekendmaken van uw gegevens, zal ons systeem cookies naar uw computer sturen wanneer u zich aanmeldt op de website.

Toestemming van cookies

9.3 Er staat een mededeling op de startpagina van onze welke beschrijft hoe we cookies gebruiken. Als u na deze kennisgeving gebruikt maakt van onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid.

Wat voor een cookies gebruiken wij ?

9.4 We gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen op onze website om de prestaties zowel als uw gebruikerservaring te verbeteren.

De door ons gebruikte cookies kunnen op basis van de functie die ze op de website uitvoeren in vier categorieën worden verdeeld;

Onze Eigen Cookies: We plaatsen deze cookies en kunnen alleen door ons worden gelezen.

Permanente Cookies; We kunnen permanente cookies gebruiken die voor een vaste periode (meestal 1 jaar of langer) op uw computer worden opgeslagen. Ze worden niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. We kunnen permanente cookies gebruiken om uw apparaat te herkennen voor meer dan één browsersessie.

Sessie Cookies; We kunnen sessie cookies gebruiken die slechts tijdelijk tijdens een browsersessie worden opgeslagen en welke van uw apparaat zullen worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

Cookies van Derden; We kunnen een aantal externe leveranciers gebruiken die ook cookies op onze website plaatsen om de services te leveren die zij leveren. Deze cookies staan bekend als cookies van derden.

Afhankelijk van het type cookies dat we gebruiken, stellen cookies ons ook in staat om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Permanente cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Onze website kan ook cookies gebruiken om het websiteverkeer te controleren en / of om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde inhoud ziet en / of om relevante informatie te leveren waar u geïnteresseerd in bent.

Essentiële Cookies

Een essentiële cookie stelt een website in staat om op zijn best te kunnen functioneren. Voor onze website betekent dit dat wij het winkelen zo eenvoudig mogelijk willen maken. Een aantal redenen waarom de website essentiële cookies nodig heeft:

 • (a) Herinnert zich wat er in een winkelwagentje zit.
 • (b) Zal de inhoud van een winkelmandje doorsturen naar de kassa zodat de bestelling kan worden geplaatst en kan worden betaalt.
 • (c )Bepaalt of een klant is ingelogd in een beveiligde zone of ruimte op onze website zoals bijvoorbeeld de kassa.

Essentiële cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en ze slaan geen persoonlijke gegevens op, zoals bijvoorbeeld uw creditcardgegevens.

Functionele Cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat persoonsgegevens worden opgeslagen, zoals uw naam, uw adres zodat je deze informatie niet bij elk bezoek hoeft in te vullen. Deze cookies onthouden ook belangrijke informatie zoals uw antwoorden op een enquête om onnodige herhaling te voorkomen. Functionele cookies samengevat;

 • (a) Geeft ons aan of u al bent ingelogd op uw account;
 • (b) vertel ons of dit uw eerste bezoek aan de website is;
 • (c) Schakelt een goed functionerende live chatservices in;

Cookies van Derden

Cookies van derden bepalen welke advertenties de klant waarschijnlijk een voorkeur aan geeft, gebaseerd op de klant’s persoonlijke interesse. Deze cookies zullen ook nagaan hoe effectief een reclamecampagne is en het beperkt/limiteert de weergave van (overeenkomstige) advertenties. Het grootste deel van cookies van derden worden op uw computer geplaatst door de door ons geselecteerde reclame-organisatie die hiervoor onze toestemming hebben gekregen. Deze cookies werken op zo'n manier dat zij onthouden wanneer een klant onze website bezoekt en zal vervolgens de reclame-organisaties op de hoogte stellen, zodat zij advertenties kunnen weergeven waar u waarschijnlijk een voorkeur aan geef. Een samenvattingen van cookies van derden:

 • (a) Verzameld informatie over de browsing gewoonten van bezoekers op onze website.
 • (b) Geeft alleen advertenties weer die voor u het meest relevant zijn.

De informatie die is opgeslagen in de cookies van derden om advertenties weer te geven is volledig anoniem en bevat dan ook geen persoonlijke gegevens van onze bezoekers.

Soms sluiten we inhoud van websites in. Als gevolg hiervan kan het zijn dat als u een webpagina met dergelijke inhoud bezoekt, u mogelijk cookies van deze websites te zien krijgt. We hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies en u moet de website van de relevante derde partij raadplegen voor meer informatie.

Gegevens en functies van de cookies categorieën die momenteel op onze website worden gebruikt, staan in de volgende tabel;

EIGEN COOKIES Cookie Omschrijving
CART De verbinding met de winkelwagen.
CATEGORY_INFO Slaat de categorie-informatie op de pagina op, om pagina's sneller te laden.
COMPARE De artikelen in de ‘’vergelijk producten’’ lijst.
CUSTOMER De gecodeerde versie van het klant-ID
CUSTOMER_AUTH Geeft aan of de klant momenteel is aangemeld bij de winkel.
CUSTOMER_INFO Een gecodeerde versie van de klantengroep van de klant.
EXTERNAL_NO_CACHE Geeft aan of ‘caching’ is uitgeschakeld of ingeschakeld.
FRONTEND Sessie-ID van de klant
GUEST-VIEW Bepaalt of klanten hun bestellingen kunnen bewerken.
LAST_CATEGORY De laatste categorie dat de klant bezocht heeft.
LAST_PRODUCT Het meest recente product bekeken door de klant
NEWMESSAGE Geeft aan of een nieuw bericht goed is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of de cache kan worden gebruikt om informatie op te slaan.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link met information over het winkelmandje en de kijkgeschiedenis.
RECENTLYCOMPARED Artikelen die onlangs zijn vergeleken door de klant.
STF Informatie over producten die de klant per ‘’e-mail een vriend/in’’ heeft gestuurd.
STORE De winkelweergave of de taal die door de klant is gekozen.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of de klant het toestaat dat de cookies worden opgeslagen.
VIEWED_PRODUCT_IDS Producten die onlangs door de klant zijn bekeken.
WISHLIST Een gecodeerde lijst van producten die de klant aan de verlanglijst heeft toegevoegd.
WISHLIST_CNT Het aantal producten in de verlanglijst.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-CACHE-STORAGE Vergemakkelijkt de caching van content in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-SESSID Vergemakkelijkt de caching van content in de browser om pagina's sneller te laden.
FORM_KEY Slaat willekeurig gegenereerde encryptie op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
COOKIES VAN DERDEN
Bing Wordt gebruikt voor het plaatsen van advertenties en marketing op websites van derden.
MUID Bing Ads maakt gebruik van de Microsoft User Identifier (MUID) om het aantal geldige klikken te tellen.
MUIDB Identificeert een specifieke browser / computer
Doubleclick Wordt gebruikt voor het plaatsen van advertenties en marketing op websites van derden.
IDE Om advertenties te selecteren op basis van wat relevant is voor een gebruiker; om de rapportage over campagneprestaties te verbeteren; en om te voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker al heeft gezien.
NID Deze cookies worden door Google gebruikt om gebruikersvoorkeuren en informatie op te slaan tijdens het bekijken van de pagina's met Google Maps .
Google Analytics Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om onze website-ervaring te verbeteren.
_ga Slaat Google analytics sessies op.
_gid Slaat het sessie-ID op.
_utma Identificeert shoppers en sessies.
_utmb Bepaalt nieuwe sessies / bezoeken.
_utmc Bepaalt of de shopper in een nieuwe sessie of een nieuw bezoek is.
_utmz Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de shopper uw site heeft gevonden.

Het uitschakelen van cookies

9.5 De essentiële cookies die we gebruiken zijn nodig om u in staat te stellen transacties te verrichten op onze website. Zonder deze cookies zal onze website niet naar behoren functioneren en zal het winkelmandje en de checkout niet goed kunnen functioneren. Essentiële cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en ze slaan geen persoonlijke gegevens op, zoals uw creditcardgegevens.

9.6 Als u ervoor wilt zorgen dat er geen andere non-essentiële cookies op uw computer worden geplaatst, moet u de stappen in paragraaf 9.7 volgen. Hierdoor worden de huidige geplaatste cookies niet verwijderd, maar worden er tijdens uw bezoek aan de website geen verdere non-essentiële cookies in uw browser geplaatst. Houd er rekening mee dat dit betekent dat u de belangrijkste functionaliteit op onze website verliest en mogelijk betekent dat dat het niet mogelijk zal zijn is om bepaalde producten te kopen.

9.7 U kunt uw browser meestal op zo’n manier instellen dat uw computer geen cookies accepteert:

 • (a) Ga naar de rubriek 'Cookies beheren' en klik op de gewenste optie om te voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd of om u van de cookies op de hoogte te stellen.
 • (b) Klik in de lijst op het programma dat door uw computer wordt gebruikt; als deze niet in de lijst staat, klik dan op de "help" -kop op de werkbalk bovenaan deze pagina, zoek naar informatie over "cookies" - er wordt dan een uitleg gegeven over het verwijderen van cookies en volg de desbetreffende instructies.

9.8 U kunt ook uw browser ook zo aanpassen zodat u een notificatie op uw scherm ziet om u op de hoogte te stellen dat een website een cookie op uw computer (of ander elektronisch apparaat) probeert te plaatsen. Hoe u uw browser moet aanpassen om te voorkomen dat cookies worden geaccepteerd of om u hiervan op de hoogte te stellen, hangt af van het type internet browserprogramma dat uw computer gebruikt. U kunt de juiste instructies voor uw specifieke browsertype volgen door via deze link http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 Houd er rekening mee dat deze link een nieuw venster opent en u naar een externe website stuurt en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van externe websites.

9.9 Vergeet niet dat cookies geen vertrouwelijke informatie bevatten zoals uw thuisadres, telefoonnummer of creditcardgegevens. We wisselen geen cookies uit met externe websites of externe aanbieders van data. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het zijn dat bepaalde delen van onze website niet correct zullen werken.

Het uitschakelen van cookies van derden.

9.10 Gebruikers die gevestigd zijn in de Europese Unie en die zich willen afmelden voor cookies van derden kunnen terecht op http://www.youronlinechoices.eu/. Deze website is niet verbonden met onze website en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We houden cookies alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website, behalve in het geval van cookies die u onthouden voor toekomstige bezoeken of indien u uw inloggegevens opslaat zoals hierboven vermeld.

10. Google-Signalen

Deze Google Analytics-functie registreert gegevens over hoe gebruikers onze site gebruiken via meerdere apparaten en sessies. Deze gegevens omvatten onder meer uw locatie, uw zoek- en YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (sitebezoekersgegevens). Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor aangepaste reclame met behulp van Google Signals. Als u een Google-account hebt, worden uw sitebezoekersgegevens door Google Signals aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt om u aangepaste reclameboodschappen te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen van de online patronen van onze gebruikers.

11. IP Adres

Uw browser genereert ook andere informatie, waaronder de taal waarin de website wordt weergegeven en uw internet-protocoladres (IP-adres). Een IP-adres is een reeks getallen die tijdens een sessie op uw computer (of ander elektronisch apparaat) wordt toegewezen wanneer u inlogt op het internet via uw internet service provider of uw netwerk. (Bijvoorbeeld als u toegang krijgt tot internet van bijvoorbeeld een computer op het werk).

Uw IP-adres wordt automatisch vastgelegd door onze servers en wordt gebruikt om verkeersgegevens te verzamelen over de bezoekers van onze website. We gebruiken ook uw IP-adres om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Wij gebruiken uw IP-adres niet om u persoonlijk te identificeren.

12. Overige websites

Houd er rekening mee dat onze website links naar andere websites kan bevatten die via onze website toegankelijk zijn. Deze websites vallen buiten onze controle en vallen niet onder dit privacybeleid. Als u andere websites bezoekt via links op onze website, zijn wij niet verantwoordelijk voor het gegevensbeleid of de procedures of de inhoud van deze gekoppelde websites.

13. Anti-spambeleid

Wat is spam?

13.1 Spam (ook bekende als junk mail en wordt ook ongewenste e-mail genoemd) is een ongevraagd commercieel e-mailbericht, meestal verzonden in bulk e-mailberichten. Ongevraagd betekent dat de ontvanger geen verifieerbare toestemming heeft gegeven voor het verzenden van het e-mail bericht. Bulk betekent dat het bericht wordt verzonden als onderdeel van een grotere verzameling berichten, die allemaal inhoud hebben qua inhoud identiek is. De term 'spammen' verwijst naar het verzenden, distribueren of afleveren van ongewenste commerciële e-mailcorrespondentie, vooral in massale hoeveelheden, via de elektronische communicatiemiddelen.

Maatregelen om spam te voorkomen;

13.2 We nemen de volgende maatregelen om spam te voorkomen;

 • (a) Abonnees van mailinglijsten moeten zich specifiek op e-mails van Limitless Digital Group abonneren om deze e-mails te ontvangen. De aard van de e-mails die mensen zullen ontvangen, wordt volledig bekendgemaakt, zowel op de pagina waar u zich inschrijft / aanmeld voor de nieuwsbrief inclusief een prominente link naar dit beleid;
 • (b) we gebruiken geen ingekochte lijsten, gehuurde lijsten of lijsten die gebruik maken van toegevoegde e-mailadressen;
 • (c) we gebruiken geen e-mailadressen die op onwettige wijze zijn verkregen door middel van internet programma's;
 • (d) we hebben geen inschrijf-formulier dat waardoor u automatisch wordt ingeschreven / abonneert op ongerelateerde lijst;
 • (e) we sturen geen ongerelateerde aanbiedingen of ongerelateerde inhoud naar de abonnees van onze nieuwsbrief; en
 • (f) we sturen geen e-mails naar mensen die hebben verzocht om van onze mailinglijsten te worden verwijderd.

14. Praktijken voor mailings

14.1 We wijzigen de kopteksten van berichten niet op zo’n een manier dat de herkomst van het bericht opzettelijk onduidelijk wordt gemaakt.

14.2 Na niet meer dan 3 bounces worden alle niet-geleverde e-mailadressen verwijderd uit alle toekomstige mailings.

14.3 Alle mailings bieden duidelijke en eenvoudige instructies voor het afmelden van toekomstige mailings en alle redelijke pogingen worden ondernomen om de verwijdering van een abonnee van de mailinglijst op hun verzoek te vergemakkelijken.

14.4 Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, zijn alleen beschikbaar voor werknemers die deze persoonlijke gegevens beheren met het doel contact te leggen met leden van onze lijsten. We hebben een beveiligingsbeleid ingesteld om ervoor te zorgen dat gegevens van onze mailinglijsten beveiligd zijn tegen diefstal en misbruik.

14.5 Als u een e-mail ontvangt waarvan u denkt dat het spam en welke is verzonden namens de Limitless Digital Group, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door ons de details van de e-mail te sturen via het onderstaande e-mailadres zodat wij dit kunnen onderzoeken.

14.6 Als u vragen heeft over ons anti-spambeleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@hudsonreed.com

15. Contact opnemen

15.1 Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen via i dpo@hudsonreed.com

15.2 U kunt ons ook schrijven. Dit kan via e-mail dpo@hudsonreed.com o.v.v. Beveiliging en Privacy Aanvraag. Of stuur een brief naar het volgende postadres; Limitless Digital Group Limited , Handlesnaam Hudson Reed, t.a.v Gegevensbescherming Functionaris, o.v.v Beveiliging en Privacy Aanvraag, Unit 1 & 2 Dawson Court, Billington Road Industrial Estate, Burnley, Lancashire, BB11 5UB

16. Wijzigingen in het beleid

16.1 We herzien ons beleid regelmatig. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken. U dient ons privacybeleid regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie en welke geldt elke keer dat u onze website bezoekt.

16.2 Wanneer we het privacybeleid hebben aangepast of gewijzigd en de wijzigingen zijn van invloed op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen dergelijke wijzigingen op de website worden geplaatst en indien van toepassing wordt u via email op de hoogte gesteld.

17. Gegevensbescherming Functionaris

17.1 Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens zijn welkom en dienen te worden gericht aan:

Limitless Digital Group Limited, t.a.v Gegevensbescherming Functionaris, Unit 1 & 2 Dawson Court, Billington Road Industrial Estate, Burnley , Lancashire, BB11 5UB

U kunt ons ook een e-mail sturen dpo@hudsonreed.com

17.2 Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018.